top of page

Books

Spór o przedmioty nieistniejące. Współczesne interpretacje teorii przedmiotu Alexiusa Meinonga
[The Debate over Nonexistent Objects. Contemporary Interpretations of Alexius Meinong's Theory of Object]
Warszawa: Semper
2018

Papers

23. From the Meinongian Point of View
Logic and Logical Philosophy, forthcoming  [Paper] [Link]
22. Truthmaking for Meinongians
Synthese, forthcoming  [Paper] [Link]
21. Counterpossibles, Story Prefix and Trivialism
Synthese, forthcoming  [Paper] [Link]
20. On the Methodological Restriction of the Principle of Characterization
Erkenntnis, forthcoming  [Paper] [Link]
19. Okresy warunkowe i operator fikcji
Studia Semiotyczne, t. XXXIII, nr 2(2019), s. 307-322 [Paper] [Link]
18. On the Pragmatic Approach to Counterpossibles

Philosophia. Philosophical Quarterly of Israel, forthcoming [Paper] [Link]

 
17. On Quantitative and Qualitative Parsimony

Metaphilosophy, Vol. 49, Nos 1-2, January 2018 [Draft]

 
16. On the Motivation for the Dispute of Counterpossibles

Studia Semiotyczne - English Supplement, forthcoming

 
15. U podstaw sporu o kontrmożliwe okresy warunkowe 

Studia Semiotyczne, Vol. XXXI, No. 1, 2017: pp. 131-151 [Paper]

 
14. Światy możliwe i inne przedmioty nieistniejące [Possible Worlds and Other Nonexistent Objects]

Rocznki Filozoficzne, Vol. LXV, No. 4, 2017: 115-136 [Paper]

 
13. Metafizyka analityczna: Wybrane problemy i koncepcje (co-authors: Marcin Iwanicki, Tadeusz Szubka) [Metaphysics in the Analytical Philosophy: Problems and Theories]
[In:] (eds) Janeczek S., Starościc A., Dydaktyka filozofii: Metafizyka, Wydawnictwo KUL (2017): pp. 335--401.
 
12. Alternative Frameworks and Counterpossibles 

Grazer Philosophische Studien, 93 (2016): pp. 24--41. [Paper]

 

11. Counterpossibles, Similarity, and Abduction

[In:] (eds) Payett G, Urbaniak R., Applications of Formal Philosophy, Springer Verlag (2017): pp. 221--241. [Paper]

 

10. Between the Actual and the Trivial World

Organon F, 2015, Volume 23, No 2, pp. 162--176. [Paper

 

9. Limits of Hybrid Modal Realism

Axiomathes, December 2015, Volume 25, Issue 4, pp. 515--531. [Paper

 
8. Esencjalizm metafizyczny (co-author: Tadeusz Szubka) [Metaphysical Essentialism]

[in:] (eds) Dziobkowski B, Hołówka J., Panorama Współczesnej Filozofii, Wydawnictwo PWN (2016), pp. 76--106

 

7. Dwa typy abstrakcjonizmu w ontologii fikcji [Two Types of Abstractionistic Theory of Ontology of Fiction]

Przegląd Filozoficzno-Literacki (forthcoming)

6. Ajdukiewicz przeciwko idealizmowi. Pojęcie istnienia a spory metafizyczne. [Ajdukiewicz against idealism. On the notion of existence and debates in metaphysics]

Filo-Sofija, Nr 28 (2015/1/I), pp. 33--45. [Paper]

 

5. Realizm modalny i okresy warunkowe z niemożliwym poprzednikiem [Modal Realism and Counterpossibles] 

Filozofia Nauki, 4(88)/ 2014, pp. 91--107.

 
4. Modal Meinongianism, Russell's Paradox and the Language/Metalanguage Distinction 

Polish Journal of Philosophy, Volume VII, No. 2 (2013), pp. 63--79. [Paper]

 
3. Teorie metafizyczne światów niemożliwych [Metaphysics of Impossible Worlds] 

Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. 8, fasc.3 2013, pp. 17--41

 

2. Guises, Identity and Nonexistent Objects [Wyglądy, identyczność i przedmioty nieistniejące]
Diametrosnr 31 (marzec 2012 ): pp. 56--87. [Paper]
 
1. Spór o niezaktualizowane możliwości [Dispute over the Nonactual Possibilities]
Filozofia Nauki, 1(69)/ 2010, pp. 17--33.

5. Podcast "Skrawki rozumu" #8 - Metafizyka 
[YouTube link] 
4. Metafizyka i esencjalizm [Metaphysics and Essentialism] (co-author: T. Szubka)

Filozofuj!, nr 1(31), 2020 


3. Oswajanie metafizyki [Taming Metaphysics] 

Filozofia w praktyce, nr 3, 2017.

 
2. W ogrodzie Meinonga [In Meinong's Garden] 

Filozofuj!, nr 3(15), 2017.

 

1. Adam Małysz i światy możliwe [Adam Małysz and Possible Worlds]
Filozofuj!, nr 6(12), 2016.

Miscellanea

bottom of page